آزمایشگاه پانیذسازان دانا

کیفیت(نحوه )آزمون
توضیحات
امتیاز ارزیابی
موارد ارزیابی
ردیفروش استفاده شده در آزمون
1نحوه انشا و گزارش دهی نتایج
2سرویس دهی طبق لیست درخواست مشتری
3اطلاع رسانی در مورد پیمانکار فرعی آزمون
4رضایت مشتری از نحوه انجام آزمون
5
کیفیت ارتباطنحوه پاسخگویی مسیولین به سوالات یا مراجعات
6نحوه ارسال نتایج آزمون
7مدت زمان تحویل نتایج آزمون
8
کیفیت خدماتتعهد به قرارداد
9مدت زمان تحویل نتایج آزمون
10پیگیری و اقدام برای شکایت
11هزینه های آزمون
12
   
سایر توضیحات
 
نام و نام خانوادگی
سمت
               

© 2015 طراحی سایت گروه نرم افزاری نیووب. All rights reserved Panizsazandana.